LEGALE INFORMATIE

Relais & Châteaux Hotel Heritage
Niklaas Desparstraat 11
8000 Brugge – België
BTW/ Ondern.nr: BE0449.272.128-RPR BruggeAls verantwoordelijk bedrijf en conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, respecteren wij uw privacy. Relais & Châteaux Hotel Heritage beschermt uw persoonlijke gegevens op onze website. Wij waarborgen de vertrouwelijkheid van alle persoonlijke gegevens die u ons tijdens het gebruik van onze website verstrekt.

Wij verzamelen de volgende informatie:
• Naam
• Postadres
• E-mailadres
• Land / regio waar u verblijft
• Telefoonnummer
• Faxnummer
• Naam van het bedrijf en functie

De verzamelde gegevens worden gebruikt voor het beheer van ons bedrijf, om u een dienstverlening van de hoogste kwaliteit te leveren en u een uitgebreide selectie aan te bieden van mogelijkheden die u kunnen interesseren.
Deze informatie zal gebruikt worden om u te informeren over promoties, nieuwe producten, enz.
Uw gegevens zullen nooit aan derden buiten de Relais & Châteaux Hotel Heritage worden overgemaakt.
Indien u vragen of twijfels hebt over de vertrouwelijkheid van onze databank, aarzel niet om uw verzoek op te sturen naar:

Verkoop Dienst
Relais & Châteaux Hotel Heritage
Niklaas Desparstraat 11
8000 Brugge – België
manager@hotel-heritage.com


U kan zich steeds kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden, door “ uitschrijven” te volgen op onze newsletters.

Tarieven :
De prijzen zijn louter indicatief en hangen af van het seizoen, laag of hoog seizoen. De prijzen zijn in Euro.

Browsen
Deze website is niet geconfigureerd om zonder uw inbreng informatie van uw computer in te zamelen. Dit betekent dat wij uw identiteit, uw e-mailadres of om het even welke informatie die met u in verband kan worden gebracht, niet kennen, tenzij u ze ons vrijwillig en bewust verschaft.

IP-adres (Internet Protocol)
Een IP-adres is een nummer dat uw computer automatisch toegewezen krijgt wanneer u het internet bezoekt. Wanneer gebruikers een pagina van onze website opvragen, registreren onze servers het huidige IP-adres van de gebruiker. Wij gebruiken het IP-adres om problemen te diagnosticeren. Wij koppelen IP-adressen niet aan uw persoonlijke gegevens.

Cookies
Onze website gebruikt de “cookie”-technologie. “Cookies” zijn gecodeerde tekenreeksen die een website op de computer van een gebruiker opslaat. Het online boekingproces op onze website maakt het gebruik van cookies noodzakelijk. De cookie bevat geen persoonlijke informatie over u en geeft ons op geen enkele manier de mogelijkheid om contact met u op te nemen. De cookie onttrekt geen informatie aan uw computer.

Juridische aspecten
Wij zullen uw persoonlijke gegevens enkel vrijgeven indien de wet het voorschrijft of indien wij te goeder trouw menen dat het nodig of wenselijk is om de wet na te leven of de eigendomsrechten van onze hotels, de website of zijn gebruikers te beschermen of te verdedigen.

Disclaimer
Relais & Châteaux Hotel Heritage wijz elke aansprakelijkheid af voor de schade die kan voortvloeien uit de consultatie van de informatie die voorkomt op andere sites of in andere informatiebronnen in het algemeen en waarnaar deze site verwijst.

Relais & Châteaux Hotel Heritage behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor op de site evenals op de aangeboden informatie. De teksten, paginaopmaak, illustraties en andere elementen die op deze site voorkomen, zijn auteursrechtelijk beschermd. Elke kopie, aanpassing, vertaling, bewerking of elke wijziging van het geheel of een deel van deze site, in welke vorm ook, elektronisch, mechanisch of andere, is strikt verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de houder van het auteursrecht.