JURIDISCHE INFORMATIE

Relais & Châteaux Hotel Heritage Niklaas Desparstraat 11 8000 Brugge – Belgium BTW/ Ondern.nr: BE0449.272.128-RPR Brugge Wij stellen alles in het werk om uw privacy te beschermen en te respecteren conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Relais & Châteaux Hotel Heritage verbindt zich ertoe uw persoonlijke informatie op onze website te beschermen. Wij garanderen het vertrouwelijk karakter van alle persoonlijke gegevens die u ons tijdens het gebruik van onze website verstrekt. De verzamelde informatie bestaat uit: • Naam • Postadres • E-mailadres • Land / Grondgebied • Telefoonnummer • Fax • Naam van het bedrijf en titel De verzamelde gegevens worden gebruikt voor het beheer van ons bedrijf, om u een dienstverlening van de hoogste kwaliteit te leveren en u een uitgebreide selectie van mogelijkheden die u kunnen interesseren aan te bieden. Deze informatie zal gebruikt worden om u te informeren over promoties, nieuwe producten, enz. Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden doorgegeven. Als u vragen of bezorgdheden heeft omtrent uw privacy, aarzel dan niet en stuur uw vraag naar: Sales Department Relais & Châteaux Hotel Heritage Niklaas Desparstraat 11 8000 Brugge – België manager@hotel-heritage.com U kunt gratis en zonder opgave van reden verhinderen dat uw gegevens worden gebruikt voor directmarketingdoeleinden door in onze nieuwsbrieven op “uitschrijven” te klikken. Tarieven: De tarieven zijn louter informatief en verschillen naargelang het seizoen (hoogseizoen of laagseizoen). Ze zijn opgegeven in Euro. Surfen: Deze website is niet geconfigureerd om informatie te verzamelen van uw computer zonder uw inbreng. Dat betekent dat wij uw identiteit, e-mailadres of andere gegevens die u kunnen identificeren niet kennen, tenzij u die vrijwillig en bewust aan ons bezorgt. Internet Protocol (IP)-adres: Een IP-adres is een nummer dat automatisch wordt toegewezen aan uw computer wanneer u contact maakt met het internet. Als gebruikers een pagina opvragen van onze site, registreren onze servers het huidige IP-adres van de gebruiker. Wij gebruiken het IP-adres om problemen te onderzoeken. Wij koppelen IP-adressen niet aan uw persoonlijke gegevens. Cookies: Onze website maakt gebruik van “cookie”-technologie. “Cookies” zijn versleutelde tekststrings die een website bewaart op de computer van de gebruiker. Onze website maakt gebruik van een cookie tijdens het online reservatieproces. Het cookie vindt geen persoonlijke informatie over u en zorgt er niet voor dat wij u kunnen contacteren. Het cookie haalt ook geen informatie van uw computer. Juridische zaken: Wij zullen uw persoonlijke gegevens enkel vrijgeven indien de wet het voorschrijft of indien wij te goeder trouw menen dat het nodig of wenselijk is om de wet na te leven of de eigendomsrechten van onze hotels, de website of zijn gebruikers te beschermen of te verdedigen. Disclaimer Relais & Châteaux Hotel Heritage wijst elke aansprakelijkheid af voor schade veroorzaakt na het raadplegen van informatie op andere sites of andere informatiebronnen in het algemeen waarnaar deze site verwijst. Relais & Châteaux behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten op de site en de geboden informatie voor. De teksten, lay-out, illustraties en ander materiaal op deze site zijn beschermd door het auteursrecht. Elke kopie, aanpassing, vertaling, bewerking of verandering van de hele of een deel van deze site, in welke vorm ook, elektronisch, mechanisch of andere, is strikt verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de houder van het auteursrecht.