ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Inleiding
2. Gebruik van de online voorreservering- en reserveringsdienst
a. Voorreserveringsdienst
b. Online reserveringsdienst

3. Bescherming van persoonlijke gegevens van de gebruiker
4. Correct gebruik door de gebruiker van de inhoud van de website
5. Het recht om de algemene voorwaarden te herzien
6. Disclaimer garantie en aansprakelijkheid
7. Algemene voorwaarden waarborg
8. www.hotel-heritage.com en aanvaarding van de regels van gebruik
9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank